Here ik bid U laat geen derde wereldoorlog komen in Jezus naam Amen!