Voor de overleden:
Michiel Johannes Leonardus Daems
geboren: 25 juni 1948 Heythuysen Nederland
overleden: 26 februari 2021 Aruba
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen.