Voor de overleden:
Aura Marcela Ras
geboren: 9 augustus 1939
overleden: 8 februari 2021
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!