Voor de overleden:
Pablo Enrique Quandt
geboren: 17 augustus 1961
overleden: 31 december 2020
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!