Voor de overleden:
Juan Alberto Hosepha
geboren: 12 juli 1935
overleden: 6 november 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!