Voor de overleden:
Lourdes Benita Pourier-Wanga
geboren: 11 februari 1931
overleden: 28 oktober 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!