Voor de overleden:
Xignara Agniska Tromp
geboren: 14 oktober 1971
overleden: 11 september 2020
Moge zij in vrede rusten in Jezus naam Amen!