Voor de overleden:
Florencio Ismael Quandt
geboren: 5 november 1946
overleden: 27 augustus 2020
Moge hij in vrederusten in Jezus naam Amen!