Voor de overleden:
Cornelis Benjamin van der Graaf
“Kees”
1951-2020
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!