Voor de overleden:
David Jose Maduro
geboren: 22 juli 1932
overleden: 28 juli 2020
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!