Here vandaag 26 juli bid ik op voorspraak van Heilige Anna, de moeder van Maria en oma van Jezus Christus.
“Anneke geef mij maar een kinderke”
Here ik bid dat ik ooit zwanger mag raken, baby dragen, baby baren, bevallen en moeder worden van mijn eigen kind van mijn eigen bloed. Here voor U is niets onmogelijk. Here U bent Groot, Almachtig, Genadig, Heilig, Goed, Liefdevol, Barmhartig en Wonderbaarlijk.
Here ik bid U in de Machtige Naam van Jezus Christus Amen!