Voor de overleden:
Bernardino Thiel
88 jaar
Moge hij in vrede rusten in Jezus naam Amen!