Uit dankbaarheid naar een goede vriend.
Vader”s parels.