mijn gebed, dat ze door Moeder Maria en de H.Geest
Jezus Christus mogen leren kennen, onze VRIEND en VERLOSSER