Op Voorspraak van Onze Heilige Maagd Maria en alle Engelen verzoeken wij om de Zielenrust tevens begeleiding, dat Debbie Eeuwig mag rusten in Gods armen. Dank U Heer.