Ivm Barmhartigheidszondag, beloken Pasen
, hopelijk een extra biechtgesprek.

Dank aan De Zoete Moeder voor alles.
Dank aan mijn vader, moeder, broer.