DANK
Voor al deze kaarsjes
DANK
dat ik ze biddend mag lezen
en ze mag opdragen aan God,
in naam van Jezus Christus.
DANK