Dank U, Vader van Jezus, dat u onze gebeden, al onze opgestoken kaarsen aanhoort en wilt verhoren; en ze in Uw licht wil stellen; moge zij ons verlichten en de kracht geven in vertrouwen en ons geloof in U en Uw Zoon Jezus sterken.