God, dank voor uw liefde vandaag. Wilt u zich ontfermen en uw liefde brengen in allen en in alles wat leeft deze nacht. Verenig ons in uw liefde, door Jezus, onze dank.