Vader, dank voor
een 66 jaar huwelijk
van mijn ouders.
Wilt u hen sterken in het geloof.
dank.