Ik wil Corona bij deze in gebed neerleggen bij Onze Vader, en in naam van Jezus
Corona terugdringen naar de hel.