Voor kracht en volharding voor alle priester in opleiding en dat ze Gods genaden mogen blijven ontvagen.