Dat de engelen tante Jacky Bloem-Kouthoofd mogen begeleiden naar het licht en, dat
tante Jacky zielenrust moge ruste in vrede.