Ik bid voor de Zielenrust van onze ouders, grootouders, nichtje Claudie, schoonzus
Annie en al mijn dierbare familieleden Krancher-Cress die ik in mijn hart draag, dat
Onze Lieve Heer zich over hen mogen ontfermen en dat ze allen mogen rusten in Vrede.
En dat wij allen Vredige en gezegende Paasdagen, afzonderlijk van elkaar, in liefde mogen vieren. Ik dank U God onze Vader!