Dat die “beweging” tot inkeer mag komen !!
EN inzien dat wij ALLE kinderen van dezelfde Vader zijn !!!
NIETS meer en NIKS minder !!