Om vele goede priester wijdingen !!!! Over de GEHELE wereld !!!!
EN veel dopelingen !!!