Ons vurige gebed voor de Christenen in de Libanon !!!!!
Dat zij kracht krijgen naar Kruis !!!!