Voor een dierbare zieke die lijdt aan het Corona-virus en veel pijn heeft. Dat zij net als de dochter van Jaïrus weer op mag staan.