Kracht, Licht, Gods Genade, Zegen, Bescherming voor onze Celia. Dat Engelen haar mogen bijstaan aan haar ziekbed.