Moge de Heer hem genadig zijn en hem bij zich roepen.