Zegen voor alle mensen die lijden door oorlog en geweld
Geef hen hoop op een veilige toekomst
God help hen en sta hen allen bij Amen