Voor bisschop Anselm uit Nigeria voor een goede gezondheid en bescherming tegen het criminele circuit dat mensen ontvoerd en gevangen houd.Dat God deze bisschop en alle mensen mag helpen en bijstaan in deze uitzichtloze situatie. Mag Maria haar beschermende mantel om hen heen slaan. Amen