Voor mijn lieve overleden man die ik nog elke dag mis en voor al mijn lieve overleden familie Dat ze van uit de hemel ons mogen helpen en bijstaan en een voorspraak mogen zijn bij Jezus
Dat Maria haar beschermende mantel om ons allemaal heen mag slaan Amen