Ik wil bidden voor Maria dat ze toch spoedig weer naar huis mag komen en dat de ontvoerder zijn straf niet mag ontlopen
Liefdevolle God helpt U toch a.u.b. dit jonge meisje
Dank U voor uw hulp