Dat alle seminaristen goede,gezonde en heilige priesters mogen worden en ze onder Gods bescherming hun taak mogen en kunnen vervullen.
Ik bid voor hen allen AMEN