Uit dankbaarheid voor alles wat de goede God ons elke dag weer geeft
Een goede gezondheid, liefde en geluk en een heel fijn gezin met kinderen, kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen
Lieve God dank voor dit alles.