Voor bisschop Anselm uit Nigeria om steun en bescherming bij zijn moeilijke taak. Zeker nu de christenen ook daar worden vervolgt
Dat hij gezond mag blijven om zijn werk als bisschop te kunnen blijven doen