Op Voorspraak van onze Heilige Maagd Maria verzoeken wij om de Eeuwige rust van Carlo. Dat hij Zacht, Vredig en Eeuwig moge rusten in Gods armen. Dank U Heer. Rust Zacht Carlo.