Voor een verder gunstig voorspoedig herstel van Bill.