Wij bidden voor vrede in de harten van alle mensen. En vrede onderling, dat er eenheid in de wereld mag zijn. Dat we elkaar lief mogen hebben zoals God het bedoelt heeft. Onvoorwaardelijke liefde voor elkaar! In Jezus naam, Amen!