Voor Peter Rudolf de Vries. Dat God hem genadig mag zijn en hem opneemt in Zijn eeuwigheid, het hemels Jeruzalem. Dat Peter in Licht en Vrede mag zijn.
En voor zijn dierbaren; kracht, troost, Gods zegen. + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.