lieve moeder, bid voor de mensen van Libanon
dat de situatie daar voor iedereen mag verbeteren
door goed bestuur en een hoop hulp
Amen