Heer bevrijdt Rusland en Oekraïne uit oorlog
Laat ons een cirkel trekken rond de grenzen van Oekraïne en Rusland
Laat ons bidden (biddende met de wijsvinger van de rechterhand
de cirkel aanraken en aflopen afgetekende grenzen) alsvolgt:
zes dagen achter elkaar biddend (‚Onze Vader”) een(1) keer het getrokken grensgebied aflopen met de vinger.
de 7e dag 7 keer het getrokken grensgebied aflopen met de vinger; biddende het „Onze Vader”
Als jullie een lange toon horen , moeten jullie allemaal heel hard schreeuwen.
Ik geloof, God zorgt ervoor.
( inspiratie uit Jozua6)