biddend voor een goede uitslag leg ik alles in u en in de handen van ons Moeder Maria