2022/2023
God laat ons uw wil bidden, in uw Geest door Jezus Christus.
En moge dit mijn geloof sterken.