God, U blies de eerste mens de adem in.
Wilt U ons beademen
en vullen met uw Geest
door Jezus Christus.
Mijn dank.