moge de harten van alle machthebbers en rijken geraakt worden door de Kracht van de Heilige Geest. Dat ze door wijsheid en inzicht helderheid mogen ontvangen waar ze
mee bezig zijn. dat er een mentaliteitsverandering in hun mind en hart mag plaatsvinden
Zodat er ware vrede in de harten van alle mensen mag komen en wereldvrede