Heer, sta ons bij. Geef ons kracht om op de juiste wijze door te gaan, de wijsheid om dit akelige virus te bestrijden, troost aan diegenen die het nodig hebben nu en geef ons hoop in bange dagen. Ik bid voor iedereen die het moeilijk heeft. Amen.