God,toevlucht in onze nood
Kracht in onze vertwijfeling en angst vertroosting in ziekte en lijden
Wees ons,uw volk,nabij en genadig
Nuwij allen de gevolgen ondervinden
Van het uitgebroken Corona-virus
Wees een beschermer voor hen
Die dit virus hebben opgelopen
Wij bidden voor hen om hoop en genezing