God, onze Heer.
Ik smeek u. Laat er vrede heersen overr de hele wereld, zodat de mensen in lieffde en Vriendschap naast elkaar kunnen leven.